среда, 06. фебруар 2013.

Одустајање од рушења жичара!

Иако је наложено ружење нелегалних жичара, надлежно министарство је након овога издало грађевинске дозволе те накнадно „легализовало“ објекте.

Налози за рушење жичара и гондола и решење којим се одустаје од рушења.
Налог за ружење објеката и решење којим се одустаје од рушења.
Налог за санацију ерозије.

Уставом Републике Србије је утврђено да сви подзаконски општи акти Републике Србије, општи акти организација којима су поверена јавна овлашћења, политичких странака, синдиката и удружења грађана и колективни уговори морају бити сагласни закону (члан 195. став 1.); да закони и сви други општи акти не могу имати повратно дејство ( члан 197. став 1.). Изузетно, само поједине одредбе закона могу имати повратно дејство, ако то налаже општи интерес утврђен при доношењу закона.( члан 197. став 2.).

Нема коментара:

Постави коментар